یکی از مواردی که مشتری ها بسیار با آن دست و پنجه نرم می‌کنند تنظیم جک آرام بند در فصل گرما و فصل سرما می باشد . معمولاً در ابتدای فصل گرما دیده می‌شود که آرام بند درب را میکوبد و سر و صدا ایجاد می کند . همچنین در ابتدای فصل سرما ه می‌شود آرام بند توان بستن درب را ندارد و در باز می ماند.

تنظیم ارام بند در شروع فصل سرما – پاییز زمستان

در شروع فصل سرما دیده می‌شود که در هنگام ظهر آرام بند درب را می‌بندد ولی در هنگام شب که هوا سردتر میشود در لب می ماند و بسته نمی شود . برای رفع این مشکل باید آرام بند را در سردترین دما یعنی در هنگام شب تنظیم در را ببندد پس از تنظیم شبانه آرام بند دیده می شود که در هنگام ظهر که هوا گرم تر می شود اندکی صدا هنگام بسته شدن ایجاد می شود و در کوبیده می شود چاره جز این نیست .

تنظیم آرام بند درب ابتدای فصل گرما – بهار تابستان

در ابتدای فصل گرما دیده می‌شود که آرام بند  با صدای زیادی در را می بندد و به خصوص در ها به شدت کوبیده می شود . دلیل آن این است که با گرم شدن هوا روغن داخل آرام بند روان تر شده است است و سرعت آرام بند بیشتر شده است . است باید با استفاده از ۲ عدد پیچ تنظیم روی بدنه آرام بند سرعت بسته شدن در را کاهش دهیم به گونه‌ای که در هنگام شب شب که دمای هوا پایین تر است در بسته شود .

نتیجه گیری

با توجه به صحبت‌های ذکر شده  انواع آرام بند درب به دلیل وجود روغن در داخل آن و حساس بودن روغن ن به سرما و گرما نیاز به تنظیمات فصلی دارد . اگر آرامبند شما در هنگام سرما در درون بسط و یا در هنگام گرما در را با صدا و ست تصور نکنید آرام بند خراب شده است بلکه نیاز به تنظیمات فصلی دارد و این تنظیمات فصلی در تمام آرام بند ها وجود دارد و اجتناب ناپذیر است است پس همانگونه که در ابتدای فصل بهار و در ابتدای فصل پاییز ز ساعت منزل خود را تنظیم کنید نیاز دارید در شروع فصل گرما در شروع فصل سرما آرام بند منزل خود را نیز تنظیم کنید .


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *